Jak to všechno začalo, aneb "novodobé počátky hickory golfu v českých a moravských zemích"

2002

Jiří Martinka spoluzakládá nový golfový areál a klub v Praze Hostivaři

2002

Vzhledem ke svému kladnému vztahu ke všem starý věcem se Jiří Martinka začíná orientovat také na staré golfové artefakty, především přes Internet sbírá základní informace a získává  první přírůstky do své sbírky. Prokop vstupuje do EAGHC (v rámci přípravy své knihy spolupracoval s Christophem Meisterem, který mu poskytnul řadu informací i fotografiií vztahujících se k českému golfu)

2004

Prokop Sedlák vydává jedinečnou knihu Historie golfu v českých zemích a na slovensku“. Vydání knihy je výsledkem mnohaleté mravenčí práce, kdy se Prokop snažil nalézt a propojit jednotlivé střípky naší golfové historie do jediného uceleného dokumentu. Vlastnímu vydání knihy předcházela internetová podoba „Historie golfu…“.

2006

Do areálu Golf Hostivař nastupuje Míša Fuchs jako maršál (známý poválečný výborný hráč z Klánovic)
23.10. 2006 zakoupil Míša Fuchs v Motole pro J. Martinku Prokopovu kniku „Historie golfu v Českých zemích a na Slovensku“ .

Míša Fuchs domlouvá schůzku J. Martinky a Prokopa Sedláka v Hostivařském areálu.

J.Martinka a P. Sedlák se setkávají ještě na podzim 2006 v Hostivaři, sehrávají přátelský zápas i s Míšou Fuchsem (ještě moderními holemi) a pak v hostivařské recepci u drivingu (velká klubovna ještě nestála) vypravuje Prokop poutavě o české golfové historii.

2007

Golf Hostivař: Jiří  Martinka a Prokop Sedlák sehrávají první zkušební trénink a zároveň malý zápas s hickory holemi, JM vítězí 2/1 na 8. jamce. Hraje se za krásného slunečného počasí, kolem poledne. Oba gentlemani použili pro hru 5 hickory holí, které se sdílely (hole J. Martinky).

Zanedlouho poté Prokop Sedlák pořizuje od J. Martinky několik dalších hickory holí tak, aby již další společné hry mohl absolvovat vlastními holemi.

V tomto roce proběhl také první hickory golf turnaj na hřišti Golf Hostivař. Účastníci: Prokop Sedlák, Jiří Martinka, Míša Fuchs, Karel Vopička.

2008

15. 5.

Líšnice
Účastníci: Prokop Sedlák, Jiří Martinka, Vladimír Ferles

Popis: zápas (hra na rány)  + založení české sekce EAGHC (chybějící zápis V. Ferlese)

2008

24. 6.

Hostivař
Účastníci: Prokop Sedlák, Jiří Martinka, Jiří Černý

Popis: hra na rány na cvičném hřišti golfové akademie (9 jamek)

Výsledky: P. Sedlák (30), J. MArtinka (37), J. Černý (58)

2008

15. 7.

Motol
Účastníci: V. Ferles,  P. Sedlák, J. Martinka, V. Černý, G. Dammers, D. Procházka (historické kovové shafty), paní M. Heřmanská, sl. Heřmanská (moderní kovové shafty)

Popis: velice pečlivě připravená akce s pěknými tištěnými pozvánkami, které podle původních vzoru GCP připravil Vladimír, bohaté ceny a upomínkové předměty pro účastníky (kravaty, odznaky a pamětní mince GCP)

Výsledky: celkové vítězství bylo uděleno D. Procházkovi i když používal velmi hole s kovovými shafty, prvním hickory hráčem Prokop (1. hráč s hickory shafty), třetí George Dammers

2008

3. 8.

Hostivař
Přátelská hra J. Martinky a D. Procházky na 9ti jamkovém hřišti (Dalibor staré hole s kovovým šaftem)

2008

22. 9.

Hostivař
Účastníci: V. Ferles,  P. Sedlák, J. Martinka, V. Černý, G. Dammers, V. Matlovič, M. Krutý, p. Maršík, ….

Popis: první veřejný Hickory Match, hrálo se 18 jamek hřiště golfové akademie, možnost zapůjčení holí ze sbírky J. Martinky, malý raut, jazzová kapela Palm Jam, výstava krásných veteránů před klubovnou (auta i motocykly), většinou přátel J. Černého, který také zajistil vkusnou figurinu dobového golfisty jako propagaci na akci (vystavena v recepci před akcí)

Výsledky: P. Sedlák (58),  ….

2008

15. – 16. 8.

Bad Ischl
Účastníci: P. Sedlák, J. Martinka,

Popis: v rámci výročního setkání členů EAGHC se uskutečnila hickory hra, vzhledem k náročné cestě domů jsme hráli jen 9 jamek (nakonec jsme ale odehráli na cestě zpět ke klubovně s ostatními ještě 4 další jamky), velice zajímavá přednáška P. Sedláka na téma české a slovenské golfové historie, detailní informace a dojmy z celé akce jsme si nahráli na diktafon po cestě domů, cesta z Prahy vozem J. Martinky.

Výsledky: J. Martinka hrál první devítku docela slušně (53), poslední 4 jamky ale dost pokazil

2008

25. 9.

Líšnice
Účastníci: Prokop Sedlák, Jiří Martinka, Dominik Maršík

Popis: přátelské setkání a match, po skončení hry diskuse v klubovně, prohlídka knih H. Vardona, publikace „Co víte o golfu“ B. Vokouna (říkával Prokopovi „selský hochu“)

Výsledky: J. Martinka 46, P. Sedlák 49, D. Maršík 49 (zčásti kovové staré hole)

2008

9. 10.

Mariánské Lázně
Návštěva výstavy „Green story“ Vlastislava Podrackého a Lukáše Svobody, která zachycovala historii golfu v západočeském regionu, pěkné exponáty (originál Furstenbergova poháru, cen a velice zajímavých tiskovin), nákup knih Green story, cesta z Prahy vozem J. Martinky.

Účastníci: Prokop Sedlák, Jiří Martinka, Vladimír Ferles

2008

16. 10.

Motol
Účastníci: Prokop Sedlák, Jiří Martinka, Dominik Maršík

Popis: Setkání s pěknou pohodovou hrou, mírný deštík na j. č. 2 (poté ustal). Bylo pod mrakem, ale teplo (cca 14 st.). Po hře následoval oběd v klubovně, ukázka kopií historických brožur (J. Martinka). D. Procházka daroval každému účastníkovi zcela nové, ještě zabalené míče Dunlop 65 a Uniroyal, vše. cca. 60. léta min. století.

Výsledky: D. Procházka (44, kovové hole), P. Sedlák (53), J. Martinka (60), V. Ferles (62)

2008

24. 6.

Prokop Sedlák pořizuje od J. Martinky Spoon + Jigger

2009

28. 4.

Golf Club Botanika
U příležitosti setkání golfových klubů regionu Západ B hrál J. Martinka hickory holemi (dobové oblečení). Tímto vzbudil mezi ostatními účastníky jistý rozruch, což nepochbyně prospělo k prohloubění šíření hickory golfu mezi ostatní golfovou veřejnost. Hra nic moc, ovšem 2 birdies na krátkých 3 parových jamkách potěšily (zahrané Mashie Niblickem). Akce se zúčastnil i Dominik Maršík, ten však hickory hole u sebe bohužel neměl.

2009

13. 5.

Líšnice
Účastníci: Prokop Sedlák, Jiří Martinka, Vladimír Ferles, Dominik Maršík

Popis: přátelské setkání a match, J. Martinka přijel svým veteránem (vůz Jawa 700 z r. 1934). Dominik má na cestě celou sadu hickory holí z Anglie. Vladimír získal krásný kožený vak, který příště nahradí jeho moderní bag, jež se k hickory holím příliš nehodí. Po skončení hry schůze české sekce EAGHC, klobásky a nealko pivo na pozvání Prokopa, diskuse, prohlídka kopií českých i zahr. časopisů a brožur (např. Golf a Tennis 1928), golfového značkovače, vše ze sbírky J. Martinky, J. Martinka všem proměřil pro informaci lofty hickory holí, vyzkoušen odpal dřevěnými míči J. Martinky, diskuse na téma uspořádání Czech hickory open 16.8. 2009 na Líšnici. Zájemci se mohou den před tím (sobota 15.8.) zúčastnit hostivařského Hickory Matche. Myšlenka všemi schválena, s ČGF se projedná použití tohoto ofic. názvu turnaje + další případná koordinace (Dominik). Dominik sežene historickou fotku z Líšnice na „plakátek“ (vyrobí J. Martinka). Vypsání turnaje (D. Maršík) pošleme také přátelům z EAGHC (J. Martinka), Pravidla turnaje a tech. podmínky zajistí J. Martinka.
Pozveme významné hosty (M. Fuchs, federace, apod.), pokud nebudou mít hole, J. Martinka dle možností zapůjčí.

Výsledky:  D. Maršík (46), P. Sedlák (48), J. Martinka (64), V. Ferles (64)