Česká golfová historie

Vrchní ředitel Hecht s chotí, náruživí hráčí golfu. Tennis – golf revue, 1928

Vítěz v dámské soutěži G.C.P pí Vilma Hechtová při hře. Tennis – golf revue, 1928

Lázně Píšťany. Lázenští hosté při hře golfu. Tennis – golf revue, 1928

Klubovna Golf – Clubu Praha. Tennis – golf revue, 1928

V. v. Heeren (Golf Club Praha) při hře na greeně. Tennis – golf revue, 1928