Evropská asociace golfových historiků a sběratelů

EAGHC  = European Association of Golf Historians and Collectors

Hlavní cíle

 • Posílení vztahů mezi golfovými sběrateli a historiky.
 • Znovuobnovovat, publikovat, uchovávat a upozorňovat na historické dokumenty a předměty související s golfem.
 • Široké sdílení jak je jen možné informací vztahujících se ke golfové historii, především v kontinenální Evropě.
 • Pravidelné publikování elektronického newsletteru a tištěného časopisu Golfika.
 • Udržovat a posilovat vztahy mezi dalšími organizacemi, jejichž činnost souvisí s odkazy golfu.
 • Nezapomíná se na sociální život a měli bychom organizovat setkání, výměnné trhy členů a samozřejmě hrát golf.
 • Členové výboru (2008-2009): Christoph Meister (prezident), Jean-Bernard Kazmierczak (viceprezident), Xavier de Taffin (viceprezident),  Leiff Einarsonn (čestný sekretář), Georges Jeanneau (čestný pokladník).

Historie EAGHC:

Webové stránky Golfika.com byly vytvořené v roce 1997 jako osobní stránky of J.B. Kazmierczaka. Brzy se staly pojítkem mezi mnoha golfovými sběrateli a historiky, zpočátku ve Francii, později z celého světa, se zaměřením na kontinentální Evropu.

Touto aktivitou se vytvořily pevné vztahy mezi skupinou přátel sdílející si informace, myšlenky i předměty se zaměřením na kontinentální golf. Byla vytvořena první virtuální asociace golfových sběratelů a historiků na Evropské půdě. Samozřejmě nebyla to první asociace golfových sběratelů. Již v roce 1970 byla v USA založena tzv. GCS (Golf Collector Society, Společnost golfových sběratelů). Skupina 27 vášnivých sběratelů se totiž rozhodla zformovat první spolek golfových sběratelů a historiků. Několik let nato je následovali nadšenci z Británie a  založili BGCS (British Golf Collector Society, Bristkou společnost golfových sběratelů). V dnešní době jsou obě tyto společnosti již dobře „zaběhnuté“. Americká  GCS má cca. 1200 členů (na 27 milionů golfistů), bristká BGCS čítá 520 členů (na 3,8 mil. golfistů).

Ve Francii bylo v minulosti několik pokusů o založení podobné organizace, tyto však ztroskotaly. Vezme-li se v úvahu poměr mezi celkovým počtem golfistů a počtem členů spolků v USA nebo Británii, počet členů podobného spolku by byl příliš nízký k tomu, aby představoval fungující komunitu (cca 20-30 lidí). Podobnou situaci bychom mohli očekávat i v dalších zemích kontinentální Evropy. Protože však někteří z nás mají přátelské vztahy se sběrateli  z ostatních evropských zemí (německo, Rakousko, Belgie, Dánsko či Švýcarsko), ukázalo se nejlepší spojit se za účelem prohlubování naší záliby v  prostřednictvím evropské federace.

Po mnoha letech „virtuálních“ vztahů se skupina „skalních“ lidí dohodla na založení formální asociace. Od konce roku 2005 do léta 2006 proběhla výměna spousty e-mailů, uskutečnily se schůzky, získalo se hodně návrhů, bylo posláno několik „informačních dopisů“ všem podporovatelům našeho projektu. Asociace byla  vytvořena. Na základě návrhu Johna Hanny (kapitána BGCS) jsme se rozhodli, že ji nazveme „Evropská asociace golfových historiků a sběratelů“  (EAGHC).

 • První představensvo bylo tvořeno:
 • čestná prezidentka: paní Lally Segard
 • prezident: Jean-Bernard Kazmierczak
 • mezinárodní vice prezidentem: Christoph Meister
 • vice prezident: Xavier de Taffin
 • pokladník: Henri Jakubowicz
 • sekretář: Georges Jeanneau

Plánujeme úzkou spolupráci s BGCS i GCS. Obě organizace již oznámily vznik EAGHC ve svých magazínech. Německý golfový archiv (The Deutches Golf Archiv) náš projekt siln podporuje stejně jako holandská “Early Golf Foundation” (Dr J. Ayolt Brongers) a  Dánské golfové muzeum (Erik Halling). Naše asociace obdržela silnou podporu od mnoha osobností mezinárodního golfu, jejichž všechny jména by zde bylo obtížné vyjmenovat. Za všechny nám dovolte poděkovat paní Lally Segard (viscountess de Saint Sauveur), která nám dala energii k dokončení našeho projektu která se mile ujala funkce naší čestné prezidentky.

Inaugurační setkání naší společnosti se konalo 3. října 2006 v golfovém klubu Chantilly poblíž Paříže.

volně přeloženo a převzato ze stránek EAGHC http://www.golfika.com/